Trees-4-Trees

Trees4Trees - bæredygtig og genplantning med Mandalay

I takt med, at samfundet generelt bliver mere bevidst om bæredygtige aspekter i hverdagen, så er dette også for alvor ved at slå igennem, når det kommer til møbler og andre områder af boligindretningen. For at støtte op om denne udvikling mod en mere bæredygtig hverdag, har Mandalay indgået samarbejde med den indonesiske non-profit organisation Trees4Trees, der med lokalbefolkningens hjælp yder ekstra til bæredygtig skovdrift i Indonesien.

Trees4Trees er en non-profit organisation, der blev etableret tilbage i 2007. Organisationen er finansieret ved hjælp af private donationer og samarbejder med virksomheder og organisationer, der ønsker “at give noget tilbage” til landet, lokalbefolkningen og miljøet via et bæredygtigt genplantningsprogram. 

 

Du kan læse meget mere om bæredygtighed her

Trees4Trees - non-profit genplantning

Indonesien har for år tilbage gennemført reformer for bevarelse og genplantning af deres skovområder. Den indonesiske stat kontrollerer al skovhugs i landet, og for hver kubikmeter træ der fældes, genplanter staten et nyt, der i sidste ende bliver til mere træ end først fældet.

Det udvider vi med samarbejdet med Trees4Trees. Ikke kun teaktræ plantes via Trees4Trees - det kan lige så vel være mahogni, rosentræ og mango. Læs mere om træerne på organisationens egen hjemmeside - trees4trees.org

Genplantningen

Når regntiden starter i Indonesien i november, så er det tid til genplantning. Inden da er alle kimplanter blevet fordelt - gratis - til landmændene i forskellige lokalområder. Landmændene er blevet skolet i korrekt og bæredygtig skovbrug, så træerne får de bedst mulige forhold.

Genplantningen sker for tiden primært i områderne: Pati, Semarang, Magelang, Klaten, Purbalingoa, Banyumas, Kebumen, Tegal og Ambarawa.  

Trees4Trees gør meget ud af at klæde befolkning på til deres opgave. Den enkelte bonde bliver undervist i, hvordan han bedst muligt passer træerne, for i sidste ende selv at få så meget ud af det til sin familie som muligt. Undervisningen sker både hos bonden selv, men også gennem større undervisningsforløb. Alle modtagere af kimplanter skal have gennemgået undervisningsforløbet inden de modtager planterne.

Også helt ned på skoleniveau sørger Trees4Trees for, at børn lærer om og bliver bevidst om vigtigheden af bæredygtig natur - blandt andet hvordan træerne bidrager til mindsket Co2, forbedret vandkvalitet og jordbundsforhold. Som afslutning på undervisningsforløbet, plantes der træer hos skolen sammen med børnene, og Trees4Trees kommer jævnligt på besøg og taler med

Genplantning gavner lokalbefolkningen

Hvis vi kan gøre mere - hvorfor så ikke? Den indonesiske stat genplanter et træ for hvert fældet træ. Nu har vi muligheden for systematisk at bidrage til ikke alene miljøet ved at plante ekstra træer, men også til lokalbefolkningen. 

Ved at deltage i programmet bidrager den enkelte bonde til forbedrede jordbundsforhold, mindsket erosion og bedre biodiversitet i netop hans nærområde. Som tak for hjælpen modtager de træerne gratis og bliver rådgivet i, hvordan de får størst økonomisk udbytte af træerne, når det er tid til fældning.  

Træet bliver også til en art opsparing for bonden. Når træet har nået den rette alder for fældning, kan bonden sælge det på markedet for træhandel - en ting Trees4Trees også hjælper, så bonden er sikret gennemsigtige priser, fair konkurrence og størst muligt afkast til sin familie. En bonde behøver bare eet træ, for at forbedre fremtiden for sin familie.